Hjulafton 220811

Hjulafton i Lidköping 11 augusti 2022

Fart och fläkt, folk och flyg, fina bilar och fantastiska hojar i stor mängd i fint väder blev intrycket för alla klubbmedlemmar, kanske ett 40-tal, som deltog på årets Hjulafton i Lidköping den 11 augusti. Ca. 35 av medlemmarna körde i samlad tropp från Rustas parkering in till älvbrinken vid Lidan där Sören Olausson tog emot och anvisade oss in på klubbens parkeringsyta på ett förtjänstfullt sätt.